هشت گام موفقیت

اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn


آیا مطمئن هستیم که مسیر موفقیت رو درست انتخاب کرده ایم ؟
آقای ریچارد جان تجربه ی هفت سال تحقیق و مصاحبه با پانصد فرد موفق رو با ما در این فیلم به اشتراک می گذارد تا مسیر درست موفقیت رو به ما نشان دهد.
موضوع سخنرانی:
چرا “برخی از” مردم موفق می شوند؟
یا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد است؟ ریچارد سنت جان در سخنرانی تد خود با عنوان هشت گام موفقیت هیچ یک از این دو عامل را دلیل موفقیت نمی داند. در حقیقت این سخنران، اصلی ترین عامل موفقیت را در زمان انجام کاری که به آن عشق می ورزید، می داند.
در واقع این یک ارایه دو ساعته که در سه دقیقه خلاصه شده است. و همه از روزی شروع شد که سوار بر هواپیما در راه آمدن به TED بودم، هفت سال پیش. و در صندلی کنار من یک دبیرستانی، یک نوجوان بود، که خانواده ای بسیار فقیر داشت. و او می خواست چیزی از زندگی اش بدست آورد، و سوالی ساده از من پرسید. او گفت، “چه چیزی منجر به موفقیت می شود؟” و بسیار احساس بدی به من دست داد، چون نمی توانستم جواب خوبی به او بدهم. آنگاه از هواپیما پیاده شدم و به تد آمدم. و فکر کردم، وای، من در وسط اتاقی پر از افراد موفق قرار دارم! پس چرا از آنها نپرسم که چه چیز به موفقیت آنها کمک کرد، و آن را به کودکان منتقل کنم؟ حال امروز، هفت سال، ۵۰۰ مصاحبه بعد از آن، می خواهم بگویم که واقعا چه چیزی منجر به موفقیت می شود و تدیها را به کار می اندازد.

مطالبی که شما ممکن است دوست داشته باشید